Piaski

Piaski prawa miejskie otrzymały w 1456 - 1870 i w 1993. Najbardziej charakterystyczną  budowlą jest Kościół Podwyższania Krzyża Świętego (1745  r) oraz maszt radiowo-telewizyjny mierzący  342m  + 25 m antena.

W Piaskach mieszka około 3 tys osób, są to dane z 2017.r.