MST-Serwis

mst-serwis

O firmie

Windy samochodowe:

montaż, serwis, UDT.  

Oferowane usługi:

-Naprawa i konserwacja wind samochodowych

-Obsługa badania UDT

-Montaż/demontaż wind

-Transportowe usługi

auto windy

-Utrzymanie pojazdów "w ruchu" tzn. kontrolowanie stanu technicznego podestów,smarowanie, bieżące naprawy profilaktyczne (zapobieganie awarii np pęknięcie przewodu hydraulicznego) wraz z prowadzeniem historii napraw osobno dla każdego urządzenia.

Windy zamontowane na pojazdach ciężarowych i dostawczych to nasza specjalizacja!

  1. Masz problem z auto - windą? Dzwoń, pomożemy.


  1. Specjalizujemy się w windach samochodowych.

Jesteśmy firmą od wielu lat działającą w zakresie napraw siłowników zamontowanych na pojazdach. Zajmujemy się także przeglądami, konserwacją urządzeń zwanych windami.

Prowadzimy profesjonalny serwis. Urządzenia muszą być sprawne, gdyż są potrzebne do pracy podczas załadunku i rozładunku.

Podest ruchomy załadowczy. Trochę definicji.

Winda samochodowa to według definicji to podest ruchomy załadowczy.  Urządzenie (platforma) służy do podnoszenia ładunków w celu ich załadunku lub rozładunku, zazwyczaj o napędzie hydraulicznym, zamontowane na pojeździe.

Wszystkie podesty załadowcze podlegają dozorowi technicznemu.

Jednak podest załadowczy o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem podestów załadowczych służących do przemieszczania osób ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia).

§ 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (wdrażającego do polskiego prawa wymagania dyrektywy maszynowej 98/37/WE):

Do maszyn powinna być dołączona instrukcja zawierająca co najmniej:

INFORMACJE ZAMIESZCZONE W OZNACZENIU MASZYNY Z WYŁĄCZENIEM NUMERU FABRYCZNEGO.

INFORMACJE UŁATWIAJĄCE KONSERWACJĘ MASZYNY, TAKIE JAK: ADRES IMPORTERA, SERWISU;PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE MASZYNY ORAZ STANOWISKACH ROBOCZYCH, KTÓRE MOŻE ZAJMOWAĆ OPERATOR.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO PRZEKAZYWANIA DO EKSPLOATACJI, UŻYTKOWANIA, PRZEMIESZCZANIA MASZYNY Z PODANIEM JEJ MASY I MASY CZĘŚCI MASZYNY, JEŻELI MAJĄ ONE BYĆ TRANSPORTOWANE OSOBNO, MONTAŻU I JEJ DEMONTAŻU, REGULACJI, KONSERWACJI, OBSŁUGI I NAPRAW.

 INSTRUKCJA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA W JEDNYM Z JĘZYKÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. MASZYNY ODDAWANE DO EKSPLOATACJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta.

Instrukcja wg UDT powinna mieć dołączone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli.

Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące hałasu emitowanego przez maszynę.

Windy samochodowe: rodzaje badań i terminy przeglądów.

Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora posiadającego właściwe uprawnienia. Urządzenie powinno być przygotowane do badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności. ,

Badania urządzenia przeprowadzane u eksploatującego są wykonywane w obecności: eksploatującego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz konserwatora. Konserwator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

W trakcie eksploatacji urządzenia techniczne podlegają następującym badaniom:kontrolne, eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne.

Naprawy wind i ich zakres.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej firmy. Posiadamy części niezbędne do wszelkich napraw.

Serwis - dojazd do klienta.

Nasz serwis wykonuje wszelkie naprawy mechaniczne i elektryczne. W przypadku nagłej awarii jesteśmy w stanie dojechać do klienta.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00
Sobota: 10:00-14:00
Niedziela: Nieczynne

Dane kontaktowe

  • Adres: ul. Gospodarcza 36 , Lublin, Lubelskie
  • Telefon: 723-648-128