Stacja Kontroli Pojazdów co musisz wiedzieć

08-04-2020 09:43
Stacja Kontroli Pojazdów co musisz wiedzieć

Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje badanie techniczne naszego auta. Każdy z nasz kto ma od dłuższego czasu samochód wie czym zajmuje się ta "firma". Często mylimy badanie techniczne z przeglądem auta u autoryzowanego dealera. A to są dwa różne tematy. Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu jego sprawności, takie czynności przeprowadzamy w Okręgowej lub Podstawowej Stacji Kontroli. Każdy pojazd musi przejść pozytywnie takie badanie. Inaczej nie może poruszać się po drogach.


Przegląd rejestracyjny i cena usług

CENNIK przeglądów rejestracyjnych:

 • badanie samochodu o masie całkowitej do 3,5 t – 99
 • pojazd z instalacją gazową w tym taksówki – 162
 • taxi (po raz pierwszy) – 141
 • taxi z instalacją gazową (po raz pierwszy) – 204
 • pojazd po zmianach konstrukcyjnych - 180
 • po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym - 192
 • po zamontowaniu haka holowniczego - 35
 • motorower – 50,00
 • motocykl, ciągnik rolniczy – 63,00
 • samochód ciężarowy i specjalny 3,5 t do 16 t d.m.c. – 153,00
 • samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c. – 176,00
 • autobus przeznaczony do przewozu ponad 15 osób do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej - 98,00
 • autokar do przewozu ponad 15 osób z kierowcą – 199,00
 • przyczepa ciężarowa rolnicza:
  • do 1,5 t d.m.c. – 40,00
  • powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. – 50,00
  • powyżej 6 t d.m.c. – 70,00
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. – 78,00
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. – 163,00

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 • skuteczności i równomierności działania hamulców – 20,00
 • ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania – 14,00
 • połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu – 20,00
 • toksyczności spalin – 14,00

Sprawdzanie:

 • poziomu hałasu – 20,00
 • geometrii kół jednej osi – 36,00
 • działania amortyzatorów jednej osi – 14,00
 • wszystkich innych usterek łącznie – 20,00

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 • określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) – 20,00 zł
 • po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) – 94,00
 • dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym – 51,00

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 • zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych – 20,00
 • po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) – 94,00

Pozostałe dodatkowe badania techniczne:

Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) – 126,00 zł

Pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę parametrów w dowodzie rejestracyjnym – 82,00 zł

Auto, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 94,00

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów.

Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Przegląd auta w serwisie

Przegląd serwisowy to nic innego jak tylko wizyta w serwisie. Najczęściej w autoryzowanym lub nieautoryzowanym polegająca na wymianie płynów i części eksploatacyjnych. Nowe auto podlega wymianie uszkodzonych elementów i to bezpłatnie w ramach gwarancji.

Przegląd techniczny

W Polce zgodnie z literą prawa każdy samochód poruszający się po drodze publicznej musi pozytywnie przejść badania techniczne. Jedyny wyjątek stanowią samochody fabrycznie nowe, one pierwsze badanie techniczne w stacji kontroli przechodzą dopiero po 3 latach od pierwszej rejestracji, następne po 2 latach, a kolejne już regularnie co roku.

Badanie techniczne przeprowadzone na stacji kontroli pojazdów odbywa się w ściśle określony sposób. Wszystkie etapu badania znajdują się w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

Pracownik stacji kontroli zaczyna od identyfikacji pojazdu – sprawdza nr VIN z dowodem rejestracyjnym. Sprawdzane jest czy nasz pojazd jest wyposażony w instalację gazową LPG lub CNG.

Jakie elementy sprawdza diagnosta?

Obowiązkiem diagnosty jest sprawdzanie kondycji auta. Każdy pojazd musi być bezpieczny dla kierującego i innych uczestników ruchu drogowego. Kolejnym etapem badania jest sprawdzenie stanu i działania takich elementów jak:

 • ogumienie - opony ich stan ogólny oraz głębokość bieżnika
 • oświetlenie - ogólną sprawność oraz oryginalność żarówek
 • hamulce poprzez ścieżkę diagnostyczną wbudowaną w podłogę hali
 • układ kierowniczy i zawieszenie sprawdza diagnosta osobiście
 • nadwozie sprawdzane jest pod kątem uszkodzeń między innymi elementów nośnych
 • układ wydechowy i jego głośność pracy
 • silnik, głównie wycieki oleju i płynów
 • działanie pasów bezpieczeństwa i innych elementów związanych z bezpieczeństwem
 • wyposażenie obowiązkowe (trójkąt ostrzegawczy, gaśnica)

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Nie zawsze wiemy jaka jest różnica pomiędzy okręgową stacja kontroli a podstawowa stacją kontroli pojazdów. Nazwa Okręgowa Stacja Pojazdów oznacza, że przeprowadzimy badanie techniczne wszystkich typów pojazdów w tym przekraczających 3,5 tony.

Wykonamy tam badanie techniczne pojazdu po kolizji drogowej. Wybierając się na badanie trzeba wybrać odpowiednią stacje kontroli, dopasowaną do masy samochodu oraz trzeba wziąć pod uwagę cel badania.

Listę firm publikujemy na autoinformator.pl