Stacje kontroli pojazdów


Stacje Kontroli Pojazdów - Lublin i okolice.

Stacja kontroli pojazdów to jednostka posiadająca uprawnienia, zajmująca się przeprowadzaniem badań technicznych różnych pojazdów. Tym czynnościom podlega każdy pojazd, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, motorower czy przyczepa. Przegląd okresowy pojazdu jest odpłatny i  prowadzony corocznie (nowe auta mają dłuższe okresy badań), a także należy go przeprowadzić przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Polski. Dodatkowych badań wymagają pojazdy, na przykład, uczestniczące w wypadkach drogowych oraz te, w których dokonano zmian dotyczących użytkowania.

Rozróżniamy dwa rodzaje stacji kontroli pojazdów:

Podstawowe stacje kontroli pojazdów  dokonują okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5T, przeglądów rejestracyjnych aut sprowadzonych z zagranicy, dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do w/w pojazdów, badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami do 3,5T.

Okręgowe stacje kontroli pojazdów  wykonują okresowe badania technicznego wszystkich pojazdów, dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów. Badania techniczne dotyczące autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h i pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. Stacja ma uprawnienia do badania pojazdów zabytkowych, pojazdów typu „SAM” oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów można dokonać niezbędnego badania pojazdu, dla którego wymagania techniczne określono w przepisach podatkowych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

CENNIK przeglądów rejestracyjnych:

 • badanie samochodu o masie całkowitej do 3,5 t – 99 zł
 • badanie samochodu z instalacją gazową (także taksówki) – 162 zł
 • badanie samochodu taxi (po raz pierwszy) – 141 zł
 • badanie samochodu taxi z instalacją gazową (po raz pierwszy) – 204 zł
 • badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych—180 zł
 • badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym—192 zł
 • badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego—35 zł
 • motorower – 50,00 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy – 63,00 zł
 • autobus (przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą do 3,5 t d.m.c.) – 98,00 zł
 • samochód ciężarowy i specjalny 3,5 t do 16 t d.m.c. – 153,00 zł
 • samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c. – 176,00 zł
 • autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą – 199,00 zł
 • przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. – 40,00 zł
 • przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. – 50,00 zł
 • przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. – 70,00 zł
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. – 78,00 zł
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. – 163,00 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 • skuteczności i równomierności działania hamulców – 20,00 zł
 • skuteczności działania hamulców tramwaju – 120,00 zł
 • ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania – 14,00 zł
 • połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu – 20,00 zł
 • toksyczności spalin – 14,00 zł

sprawdzanie:

 • poziomu hałasu – 20,00 zł
 • geometrii kół jednej osi – 36,00 zł
 • działania amortyzatorów jednej osi – 14,00 zł
 • wszystkich innych usterek łącznie – 20,00 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 • określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) – 20,00 zł
 • po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) – 94,00 zł
 • dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym – 51,00 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 • co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych – 20,00 zł
 • po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) – 94,00 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne:

 • pojazd używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) – 42,00 zł
 • pojazd używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) – 50,00 zł
 • pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) – 85,00 zł
 • autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) – 126,00 zł
 • pojazd w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym – 82,00 zł
 • pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – 60,00 zł
 • pojazd w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 94,00 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów.

Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Dokumenty potrzebne podczas badania technicznego w pojeździe z LPG:

Jeżeli auto wyposażone jest w instalację LPG, na przegląd należy zabrać ze sobą dokument legalizacyjny butli LPG. W samochodach z instalacją gazową podczas przeglądu diagnosta sprawdza okres homologacji na butlę. Zbiorniki są legalizowane na 10 lat. Kiedy termin upłynie, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy. Robi się to w uprawnionym serwisie instalacji gazowych. Takie sprawdzenie i legalizacja przedłuża ważność zbiornika o kolejne 5 lat.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę

Jeżeli podczas przeglądu diagnosta wykryje usterkę, samochód może nie przejść badania technicznego. W przypadku, gdy usterki samochodu zagrażają bezpieczeństwu jazdy, diagnosta musi zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Dowód rejestracyjny zostaje wysyłany do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, ponieważ samochodem nie można poruszać się po drogach. Należy pojazd naprawić i zgłosić się do stacji kontroli pojazdów na ponowne badanie – przegląd. Jeśli wynik będzie pozytywny, można odebrać dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, do którego należymy. Sytuacja jednak wygląda inaczej, jeżeli usterki nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy. Wtedy diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i wypisuje usterki. Właściciel powinien usunąć je w ciągu czternastu dni od badania i stawić się ponownie na przegląd.

Co musi działać w samochodzie, aby przeszedł badanie techniczne. Na co zwrócić uwagę?

Samochody z widoczną niesprawnością nie przechodzą badania technicznego. Za przegląd pojazdu płaci się z góry. Dlatego warto przed przeglądem okresowym sprawdzić nasze auto pod względem sprawności. Bardzo ważne jest sprawdzenie stanu elementów blacharskich podwozia. Większość aut ma konstrukcję samonośną (jest jeszcze ramowa), między kołami widać progi, które nie mogą być kompletnie skorodowane. Może to skutkować przełamaniem pojazdu. Ważne są również wszelkiego rodzaju wycieki płynów eksploatacyjnych. Ich obecność oznacza problem podczas badania. Warto sprawdzić oświetlenie zewnętrzne. Ono musi być sprawne. Uszkodzenie przedniej szyby, odpryski i pęknięcia dyskwalifikują pozytywną opinię. Wszystkie świecące się kontrolki na desce rozdzielczej informujące o defektach typu: niesprawny ABS, poduszka powietrzna, hamulce, silnik powodują odmowę przybicia pieczątki w dowodzie rejestracyjnym. Głośny lub uszkodzony układ wydechowy oznacza, że auto jest do naprawy. Klakson też sprawdzi diagnosta.

To wszystko można sprawdzić samemu a w warsztacie mechanicznym warto poddać kontroli elementy niewidoczne gołym okiem.

W autoryzowanym serwisie lub profesjonalnym warsztacie (lista profesjonalnych warsztatów na autoinformator.pl ) warto skontrolować hamulce. Jeżeli klocki, tarcze, bębny są w dobrym stanie, nie mamy się czego obawiać. Mechanik sprawdzi luzy w zawieszeniu i ogólny stan auta. Widząc auto od spodu sprawdzi stan ogumienia oraz czy nie są wycięte tak ważne dla środowiska elementy jak DPF i katalizator.

W samochodach zasilanych LPG warto mieć ważną legalizację butli gazowej. Jej brak skutkuje negatywnym wynikiem badania technicznego.


Specjaliści

Ogłoszenia powiązane

Tematy (zobacz więcej)